Veiligheid


Hekke open om 07:00 elke oggend.
Skool begin stiptelik om 07:40.
Register personeel wag leerders in by hul klasse.
Leerders wat laat is kom by Kantoor hekkie in Voortrekkerstraat in.
Al die ander skoolhekke is gesluit gedurende die dag.
Elke graad het sy eie ingangshek waar leerders in dir oggende skandeer en rekordeer word.

GRAAD INGANGSHEK
Gr. R Draaihek in Dorpstraat
Gr. 1 Gr. 1 hek in Dorpstraat
Gr. 2 Naskoolhek in Voortrekkerstraat
Gr. 3 Juf. Chantel se hek in Voortrekkerstraat
Gr. 4 Hoofingang (kantoorhek) in Voortrekkerstraat
Gr. 5 Juf. linda se hek in Voortrekkerstraat
Gr. 6 Plaveiselhek in Thabo Mbekistraat
Gr. 7 Saalhek in Thabo Mbekistraat

Skool verdaag om 13:40

Onderwysers stap saam met voogklas na die hek waar hul ingekom het. Ouers wat laat is om leerders af te haal moet by die naskool hekkie in Voortrekkerstraat aanmeld.

Alle hekke sluit 14:05 en leerders verdaag na naskool hekkie.

TOP