Vak Hoofde

Afrikaans:

Linda Myburgh
Reinette van der Vyver

Engels:

Lindy Smith
Ernie van der Merwe

Wiskunde:

Lize Venter

NW:

Cirienne Janse van Rensburg

SW:

Annelie Vertongen

LWO:

Marisa Wepener

EBW:

Jacques Bartlett

Tegnologie:

Koos de Kock

Bybel:

Graadhoofde

TOP