Skoolgelde 2023

Skoolgelde per jaar:
R16 500-00

Skoolgelde per maand:
R1500-00

Kontak ons vir meer inligting by:
Finansieskantoor: 015 2959062
Email: nadia@pietersburglaerskool.co.za
Email: odette@pietersburglaerskool.co.za


Nadia Kotze


Odette Faul

TOP