Omtrent Ons


By Pietersburg Laerskool is ons Missie…

Die Onderrig-, Opvoeding- en Leer van ons Verbondskinders binne die Christelike Aard en karakter van ons skool.

Moedertaalonderrig. Medium – Afrikaans Die totale ontwikkeling en vorming van die kind op so ‘n wyse dat elkeen weerbaar sal wees vir die toekoms: Geestelik, Akademies, Fisies, Emosioneel en Sosiaal. Die opvoeding van ons kinders op so ‘n wyse dat hulle mense sal wees wat in ‘n persoonlike verhouding met hul Skepper staan en wie se geloof in gesonde lewenswaardes en ‘n positiewe lewensuitkyk weerspieël word. Die akademiese begronding van elke leerling op so ‘n wyse dat:

Elke kind suksesvol en gelukkig sal wees Elke kind akademies hul volle potensiaal sal verwerf
Die hoogste akademiese standaard gehandhaaf word. Die bemagtiging van ons leerlinge op so ‘n wyse dat hulle alle vaardighede, vermoëns, tegnieke en inligting verwerf wat hulle nodig mag hê tot hul eie
voordeel, maar ook in belang en voordeel van die breë gemeenskap.

TOP